Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Ruimtelijke ordening

undefined

Ruimtelijke ordening


De infrastructuur en bebouwing van gebieden resulteren in versnippering van leefgebieden; populaties worden steeds meer geïsoleerd. Populaties worden kleiner met als gevolg een grotere kans op uitsterven door bijvoorbeeld strenge winters of door ziekte.

Adviesbureau Mertens adviseert met plannen voor mitigatie van soorten en compensatie voor de versnipperde en verkleinde leefomgeving. Mitigerende maatregelen kunnen voorkomen dat er effecten optreden op planten- en diersoorten. Indien effecten toch blijven bestaan, ondanks de mitigatie, kan compensatie wenselijk zijn om een eventueel effect te nivelleren.

Adviesbureau Mertens kan adviseren bij deze aard en omvang van de eventuele mitigatie en compensatie om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening voor een ruimtelijk plan zoals een Bestemmingsplan of een Omgevingsvergunning.  Op deze manier komt de uitvoerbaarheid van een plan worden gegarandeerd.


Wettelijk

Uitspraken van de rechter (zie bovenstaand artikel) tonen het belang aan van onderzoek naar beschermde dieren.

close2