Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Natuur

undefined

Natuur


Adviesbureau Mertens geeft u inzicht in de vitaliteit van populaties planten en dieren. Het inzichtelijk maken gebeurt door middel van inventarisaties (zowel veld- als literatuuronderzoek) gecombineerd met waarderingsmethodieken. Ten behoeve van onderhoud aan natuurgebieden worden beheersplannen opgesteld. Met een pakket aan beheersmaatregelen geeft Adviesbureau Mertens de aanzet tot blijvend vitale populaties. Maatregelen worden beschreven op basis van een grondige inventarisatie.


Inventarisatie

Eekhoorn, een soort die een meerwaarde geeft aan groen.

close2