Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Wet natuurbescherming

Beschermde waterspitsmuis

Natuurwetgeving


Een deel van de planten- en diersoorten zijn beschermd via de Wet natuurbescherming. Ook “groene” gebieden zoals natuurgebieden en weidegebieden kunnen beschermd zijn via de Wet natuurbescherming of provinciaal beleid.  Hoe met deze groene wet- en regelgeving moet worden omgegaan is het werk van Adviesbureau Mertens. Hoe dient er bijvoorbeeld omgegaan te worden met een beschermde soort als deze is vastgesteld in een ruimtelijk plan (zie Ruimtelijke ordening) of op een bouwlocatie?

Soms moet nieuwe natuur ontstaan. Deze nieuwe natuur kan ook andere functies hebben zoals waterberging en recreatie. Deze nieuwe natuur kan dienen ter compensatie van bebouwing of als gevolg van infrastructurele projecten. Adviesbureau Mertens biedt ondersteuning bij de aard en omvang van de eventuele wettelijke mitigatie en compensatie (zie Ruimtelijke ordening). Adviesbureau Mertens kan hulp bieden bij het adviseren van mogelijkheden voor  beschermde soorten en het opstellen van inrichtingsplannen voor deze nieuwe (natuur)gebieden.


Risico's

Vervuiling in de natuur is een oorzaak van de achteruitgang van dieren en planten.

close2