Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Over ons

undefined

Over ons


Adviesbureau Mertens bestaat in principe uit één persoon, namelijk Frank Mertens. Oprichter Frank Mertens volgde de middelbare land- en tuinbouwschool te Aalsmeer, waarna hij milieukunde studeerde in Delft aan de agrarische hogeschool. Tijdens de specialisatie van deze studie richtte hij zich op natuur, ruimtelijke ordening, beleid en beheer.

Na deze studie deed hij een uitbreiding in de studierichting biologie aan de universiteit in Wageningen. Gedurende de eerste tijd na de studie werden klussen eerst op freelance basis uitgevoerd, opdrachten binnen Adviesbureau Mertens en omdat opdrachten soms projecten worden, wordt er gewerkt vanuit Adviesbureau Mertens BV. In sommige gevallen is er op contractbasis gewerkt.

Als aanvulling op zijn eigen expertise heeft hij gaandeweg een uitgebreid netwerk van deskundigen opgebouwd. Ze zijn werkzaam bij kleine en middel grote bureaus op het gebied van aquatische en terrestrische ecologie, beleid, tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw en planologie. Deze deskundigen kunnen bijstand verlenen vanuit verscheidene disciplines. Interdisciplinaire vraagstukken kunnen daarom ook worden geadviseerd. Interdisciplinaire vraagstukken zijn vaak van belang bij een goede ruimtelijke ordening. 


Landschapsinrichting

Bij landschapsinrichting en ruimtelijke projecten worden maatregelen genomen om waardevolle populaties van dieren en planten en belangrijke gebieden te behouden.

close2