Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Advies op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en natuurwetgeving

Meer over ons

Natuur

We geven u inzicht in de vitaliteit van populaties planten en dieren.
Lees meer

Natuurwetgeving

Onderzoek en advies over de Wet natuurbescherming.
Lees meer

Ruimtelijke ordening

Wij ondersteunen bij en adviseren over de inrichting van nieuwe (natuur)gebieden.
Lees meer
undefined

Over adviesbureau Mertens


Adviesbureau Mertens bestaat in principe uit één persoon, namelijk Frank Mertens. Oprichter Frank Mertens volgde de middelbare land- en tuinbouwschool te Aalsmeer, waarna hij milieukunde studeerde in Delft aan de agrarische hogeschool. Tijdens de specialisatie van deze studie richtte hij zich op natuur, ruimtelijke ordening, beleid en beheer.


Meer over ons

Wettelijk

Laatvlieger, een vleermuissoort die alleen in gebouwen wordt aangetroffen. Voor sloop van gebouwen is het wenselijk dat wordt nagegaan of er vleermuizen in het gebouw zitten omdat alleen vleermuizen wettelijk zijn beschermd.

close2