Header image  
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ADVIES

We hebben met elkaar steeds meer aandacht voor een beter leefmilieu. Natuurbehoud en verbetering van het leefmilieu vervullen hierbij een spilfunctie. Ook bij landschapsinrichting komt dit naar voren. Bij landschapsinrichting en ruimtelijke projecten worden maatregelen genomen om waardevolle populaties van dieren en planten en belangrijke gebieden te behouden. Maar wat is in dit complexe samenspel van mens en natuur een goed leefmilieu en waar herkennen we dit aan? Adviesbureau Mertens geeft advies op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie.

Adviesbureau Mertens beseft dat bij het adviseren omtrent natuurbehoud in gebieden een multifunctionele aanpak komt kijken. In het spanningsveld tussen de diverse functies die gebieden kunnen hebben, worden ook functies zoals recreatie en industrie niet uit het oog verloren. Bij het uitbrengen van adviezen zijn voorlichting en communicatie naar de verschillende betrokken partijen daarom van groot belang.
Het komt er nu op aan kansen en uitdagingen om te zetten in constructieve projecten. Goede contacten met het bedrijfsleven en de overheid en het voortdurend vergaren van kennis en informatie vormen de basis voor een kwalitatief hoogwaardige diensverlening door Adviesbureau Mertens. Op deze manier ontstaan tegelijk nieuwe kansen in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer. Vanuit idealisme, maar ook op een zakelijke manier werkt adviesbureau Mertens samen met U in een collegiale sfeer aan haalbare oplossingen.

 
 

 

WETTELIJK
Laatvlieger, een vleermuissoort die alleen in gebouwen wordt aangetroffen. Voor sloop van gebouwen is het wenselijk dat wordt nagegaan of er vleermuizen in het gebouw zitten omdat alleen vleermuizen wettelijk zijn beschermd.