Header image  
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
SAMENSTELLING

Adviesbureau Mertens bestaat in principe uit één persoon, namelijk Frank Mertens. Oprichter Frank Mertens volgde de Middelbare Land- en Tuinbouwschool te Aalsmeer, waarna hij Milieukunde studeerde in Delft aan de Agrarische Hogeschool. Tijdens de specialisatie van deze studie richtte hij zich op natuur, ruimtelijke ordening, beleid en beheer. Na deze studie deed hij een uitbreiding in de studierichting Biologie aan de universiteit in Wageningen.
Gedurende de eerste tijd na de studie werden opdrachten eerst op freelance basis uitgevoerd en daarna binnen het Adviesbureau Mertens. In sommige gevallen is er op contractbasis gewerkt. Als aanvulling op zijn eigen expertise heeft hij gaandeweg een uitgebreid netwerk van deskundigen opgebouwd. Ze zijn werkzaam bij kleine en middel grote bureaus op het gebied van aquatische en terrestrische ecologie, beleid, tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw en planologie. Deze deskundigen kunnen bijstand verlenen vanuit verscheidene disciplines.

 
 

 

LANDSCHAPSINRICHTING
Bij landschapsinrichting en ruimtelijke projecten worden maatregelen genomen om waardevolle populaties van dieren en planten en belangrijke gebieden te behouden.