Header image  
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
NATUUR

Adviesbureau Mertens geeft u inzicht in de vitaliteit van populaties planten en dieren. Het inzichtelijk maken gebeurt door middel van inventarisaties (zowel veld- als literatuuronderzoek) gecombineerd met waarderingsmethodieken. Ten behoeve van onderhoud aan natuurgebieden worden beheersplannen opgesteld. Met een pakket aan beheersmaatregelen geeft Adviesbureau Mertens de aanzet tot blijvend vitale populaties. Maatregelen worden beschreven op basis van een grondige inventarisatie.

 
 

 

INVENTARISATIE
Eekhoorn, een soort die een meerwaarde geeft aan groen.